1. Adıyaman Arama Ruhsatları

Gölbaşı (AR/ÇPA/M39-d2,d3) ve Batı Besni (M39-C) ruhsatlarına yönelik yapılan jeolojik, sismik ve kuyu veri değerlendirilme çalışması sonrasında, bölge tektonik unsurları ve yüzey jeolojisine yönelik saha çalışmaları yapılmıştır. 2011 yılında Çalık Petrol tarafından toplanılan 100 Km’lik 2 boyutlu veriler ruhsat alanında mevcut 600 Km2lik 2 boyutlu veriler ile birleştirilerek detay yorumlama çalışmaları yapılmıştır. Topografik olarak sismik verinin toplanılamadığı alanlarda iki ayrı MT verisi toplanarak yapılan değerlendirmeler ile  yeraltı yapılarının belirlenmesi için detay çalışmalar yürütülmüştür.

Eldeki veriler ışığında belirlenen Prospektler arama planı doğrultusunda  test edilecektir.


  • Projenin Adı: Adıyaman Arama Projesi
  • Bölge : Adıyaman, Gaziantep
  • Arama Ruhsatları :

  1-AR/ÇPA/M39-C

  2-AR/ÇPA/M39d2,d3

  • Hedef Rezervuar : Mardin Grubu Karbonatları
  • Ortalama Rezervuar Derinliği : 2.200 m
  • Hisse Paylaşımı: %100 Çalık Petrol

Comments are closed.