Geçmişten Günümüze

2003

Türkmenistan’da sondaj servis faaliyetlerinin başlaması.

2006

Türkiye’de ilk petrol ve doğal gaz arama ruhsatının alınması.

2010

Çalıktepe-1 kuyusunda ilk petrol keşfi.

2012

Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kurulması.

2014

Batı Çalıktepe Sahası keşfi ve ilk üretime başlanması.

2016

Güney Çalıktepe Sahası keşfi ve üretime başlanması.

2019

5 adet petrol işletme ruhsatının tescili.

2020

1 milyon varil kümülatif üretime ulaşılması.