3. Siirt – Şırnak Arama Ruhsatları

Arama Faaliyetleri :

 • Lisans alanlarını kapsayan yüksek çözünürlüklü «uzaktan algılama» projesi tamamlanmıştır.
 • M48-a1,a2,a3 nolu arama ruhsatında 2022 yılında 10 hattan oluşan 200 Km’lik 2 boyutlu sismik veri toplama projesi tamamlanmıştır.
 • 2023 yılı içerisinde özellikle M48-a1,a2,a3 nolu arama ruhsatı olmak üzere detaylı bir saha jeolojisi projesi tamamlanmıştır.
 • Irak ve Ülkemiz içerisinde son yıllarda keşfedilen petrol sahaları ile ilgili gerekli analoji çalışmaları devam etmektedir.

2022 Sismik Veri Toplama Çalışmalar


2023 Saha Jeolojisi Çalışmaları

Planlanan Arama Faaliyetleri :

 • Saha genelinde lojistik zorlukları aşmak için alternatif veri toplama yöntemleri için hazırlanan projemiz son aşamaya gelmiştir.
 • M48-a1,a2,a3 nolu arama ruhsatında 2022 yılında toplanılan sismik verilerin yorumlama çalışmaları devam etmekte olup 2024 yılı içerisinde arama kuyusu için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

 • Projenin Adı: Siirt-Şırnak Projesi
 • Bölge : Siirt, Şırnak
 • Arama Ruhsatları :

  1-AR/ÇPA-HPE/M48-a1,a2,a3

  2-AR/ÇPA-HPE/M48-b2

  3-AR/ÇPA-HPE/M49-d1,d2

  4-AR/ÇPA-HPE/M49-c4

  5-AR/ÇPA-HPE/M49-c3

  6-AR/ÇPA-HPE/M49-d3,d4     

  7-AR/ÇPA-HPE/N49-B

 • Hedef Rezervuar : Mardin Grubu Karbonatları
 • Ortalama Rezervuar Derinliği : 2.500 m
 • Hisse Paylaşımı: %50 Çalık Petrol, %50 High Power Petroleum

Comments are closed.