ÜRETİM SAHALARI

ARİ/ÇPA/K/M45-d2-1 İŞLETME RUHSATI Batı Çalıktepe Sahası Diyarbakır Bölgesi’nde bulunan Batı Çalıktepe sahası Çalık Petrol’ün bölgede ekonomik olarak gerçekleştirdiği ilk keşif olmuştur. 2014 yılı Mayıs ayında sondajı tamamlanan Batı Çalıktepe-1 kuyusu ile 2187 metre (-1446 m ss) seviyede Ordovisiyen yaşlı Bedinan kumtaşı Formasyonu’nda yüksek graviteli (40o API ) petrole rastlanmıştır. Tamamlaması yapılan kuyu 16 Haziran 2014 tarihinde atbaşı pompa kurularak 140 varil/gün debi ile üretime alınmıştır. Sahayı geliştirmek için 2015 yılı ilk çeyreğinde Batı Çalıktepe-2 kuyusu açılmış ve pompa kurulan kuyu 70 varil/gün debi ile üretime alınmıştır. Sahanın doğu bölgelerinin potansiyelinin belirlenmesi için 2015 yılı ikinci çeyreğinde açılan Batı Çalıktepe-3 kuyusu 20 varil/gün debi ile devreye alınmıştır.  Ancak kısa bir süre sonra kuyunun petrol debisi azalmış ve su debisi artmıştır. Yapılan stimülasyon operasyonunda kuyu tamamen suya dönüştüğünden geçici olarak terk edilmiştir. Sahada halen iki kuyudan 37 varil/gün ile üretim devam etmektedir. Sahadan kümülatif olarak 123700 varil petrol üretimi gerçekleşmiştir.
ARİ/ÇPA/K/M45-c1-1 İŞLETME RUHSATI Çalıktepe Sahası Çalıktepe Sahası 2008 yılında alınan 4494 nolu arama ruhsatı içinde kazılan Çalıktepe-1 nolu kuyu ile Paleozoik yapıda petrol keşfi gerçekleştirilmiştir. Kuyudan test amaçlı üretim yapılmış olup 2010 yılında toplam 600 varil petrol üretimi sağlanmıştır. 2012 yılında aynı yapıda Çalıktepe-2 kuyusu açılımı ve bu kuyudan ekonomik petrol üretimi sağlanamadığından her iki kuyuda geçici terk yapılmıştır. Ancak 2017 yılında Çalıktepe-1 kuyusu tekrar devreye alınmış ve 2017 yılı ile 2018 yıllarında kümülatif olarak 2082 varil petrol üretimi sağlanmıştır.
ARİ/ÇPA/K/M45-c1-1 İŞLETME RUHSATI Güney Çalıktepe Bölgede atılan üç boyutlu sismikler değerlendirilmiş ve belirlenen prospektte 2016 yılının ilk çeyreğinde Güney Çalıktepe-1 kuyusu açılmıştır. Bölgede Paleozoik yaşlı Bedinan kumtaşı hedefli açılan kuyuda 2225 metre derinlikte (-1443 m ss) 40o API graviteli petrol keşfi gerçekleştirilmiştir. Kuyu tamamlaması yapılarak pompa ile 180 varil/gün debiyle üretime alınmıştır. Sahanın geliştirilmesi için 2017 yılı ilk çeyreğinde açılan Güney Çalıktepe-2 kuyusu 560 varil/gün artezyen debiyle üretime başlayarak bölgede o güne kadar Paleozoik hedefli açılan kuyuların en başarılısı olmuştur. Kuyunun ilk bir yıllık üretimi 100 bin varili aşmıştır. Bunun akabinde Güney Çalıktepe-3 kuyusu açılmış ve bu kuyuda 614 varil/gün artezyen akışla o güne kadar bölgede açılan kuyular içinde en yüksek debi ile üretime başlayan kuyu ünvanına sahip olmuştur. Saha doğu ve batı yönünde geliştirilerek yapı üzerinde toplam 9 kuyu kazılmıştır. Son kazılan kuyularla saha sınırları belirlenmiş olup bu aşamadan sonra sahada yeni kuyu planlanmamaktadır. Sahadan 2019 sonuna kadar kümülatif  829000 varil petrol üretimi gerçekleşmiştir. Sahada halen 9 kuyudan 430 varil/gün petrol üretimi yapılmaktadır.