kurumsalisik

Hakkımızda

Dünyadaki petrol ve doğal gaz rezervlerinin dörtte üçüne sahip olan Orta Asya ve Orta Doğu ile en büyük tüketicilerden olan Avrupa arasında bir noktada yer alan ülkemiz, stratejik anlamda çok önemli bir konuma sahiptir.

Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2012 yılı öncesi faaliyetlerine Çalık Enerji’nin altında Petrol Gaz Departmanı olarak Türkmenistan’da 2003 yılında sondaj servis hizmetleriyle başlamıştır.

Bu kapsamda Türkmenistan’ın Milli Petrol şirketi için Korpedje, Akpatlavuk ve Güney Yoloten Sahaları’nda petrol ve doğal gaz üretimini artırmaya yönelik 27 adet yüksek basınç ve sıcaklığa sahip kuyuların sondajı başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

Çalık Enerji, Türkiye’deki petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerine 2006 yılında Trakya Bölgesi’nde aldığı iki adet arama ruhsatı ile başlamıştır. Trakya Bölgesi’ndeki ruhsatlarda yapılan arama ve devamında gerçekleşen üretim faaliyetleri sonrasında işletme fazına geçilmiştir. Arama faaliyetleri, Türkiye’nin hidrokarbon potansiyeli açısından en verimli bölgesi olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, Diyarbakır-Mardin il sınırları içerisinde 2009 yılında iki adet ruhsat alarak devam etmiş ve 2010 yılı içerisinde kazdığı ilk kuyu olan Çalıktepe-1 kuyusunda petrol keşfi gerçekleştirmiştir.

Çalık Enerji 2010 yılında, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sahip olduğu 8 adet arama ruhsatında, Kanada menşeli bir petrol şirketi ile stratejik ortaklık kurmuştur. Ortaklık kapsamında, 2011-2012 yıllarında, toplamda 750 km iki boyutlu (2B) ve 217,5 km² üç boyutlu (3B) sismik veri toplama ve 4 adet arama kuyusu sondajı gerçekleştirilmiştir.

Geleneksel petrol üretiminin (konvansiyonel) yanısıra geleneksel olmayan (ankonvansiyonel) petrol üretimine yönelik olarak 2011 yılında açılan Çalıktepe-2 kuyusunda, kaynak kaya özelliğine sahip Dadaş Formasyonu’nda gerekli analizler yapılmıştır.

Petrol ve Doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerimiz 2012 yılında kurulan Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ünvanı ile devam etmektedir.

Çalık Petrol, Çalık Enerji’den devraldığı ruhsatlara ek olarak aldığı yeni ruhsatlarla toplamda 11 adet arama, 6 adet işletme ruhsatı ile faaliyetlerine devam etmektedir.

2014 yılında, Batı Çalıktepe-1 kuyusunda yapılan 40º API hafif petrol keşfi ile petrol üretimine başlanmıştır. Batı Çalıktepe Sahası geliştirilirken, 2016 yılında da Güney Çalıktepe-1 kuyusu ile yine aynı graviteye sahip Güney Çalıktepe Sahası keşfedilmiştir.

Batı Çalıktepe Sahası’nda 2 kuyu, Güney Çalıktepe Sahası’nda ise 8 kuyu ile üretim devam etmektedir. Mart 2020 itibari ile iki sahadan toplam üretim 1 milyon varile ulaşmıştır.

Çalık Petrol olarak, 2016 yılında, Cudi, Pervari ve Botan Projeleri kapsamında sahip olduğumuz 7 adet ruhsatımızda, Londra mukimi High Power Petroleum LLC Şirketi ile stratejik ortaklık kurulmuştur. Bu ortaklık kapsamında, 2020 yılında Botan Projesi’nde iki boyutlu(2B) sismik veri toplama planlanmaktadır.

Şirket olarak hedefimiz, Türkiye’de sahip olduğumuz arama ruhsatlarında ve yurt dışında ruhsat alarak yapacağımız yeni keşifler ile hidrokarbon üretimimizi artırmak ve Türkiye’nin tükettiği hidrokarbon ihtiyacının bir kısmını karşılayarak ülke ekonomisine katkı sağlamaktır.