kurumsalisik

Hakkımızda

2012 yılında kurulan Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., faaliyetlerine 2003 yılında Çalık Enerji bünyesinde Petrol Gaz Departmanı olarak Türkmenistan’da sondaj hizmetleriyle başlamıştır.

Bu kapsamda Türkmenistan’ın Milli Petrol şirketi için Korpedje, Akpatlavuk ve Güney Yoloten Sahaları’nda petrol ve doğal gaz üretimini artırmaya yönelik 27 adet yüksek basınç ve sıcaklığa sahip kuyuların sondajı başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

Şirketimiz, Türkiye’deki petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerine 2006 yılında Trakya Bölgesi’nde aldığı iki adet arama ruhsatı ile başlamıştır. Arama faaliyetlerine, Diyarbakır-Mardin il sınırları içerisindeki sahip olduğu ruhsatlarda devam etmiş olup 2010 yılında kazdığı ilk kuyu olan Çalıktepe-1 kuyusunda petrol keşfi gerçekleştirmiştir.

Şirketimiz 2010 yılında, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sahip olduğu 8 adet arama ruhsatında, Kanada menşeili Anatolia Energy Inc. ile stratejik ortaklık kurmuş ve ortaklık kapsamında, 2011-2012 yıllarında, 750 km iki boyutlu (2B) ve 220 km² üç boyutlu (3B) sismik veri toplama ve 4 adet arama kuyusu sondajı gerçekleştirmiştir.

Geleneksel petrol üretiminin (konvansiyonel) yanı sıra geleneksel olmayan (ankonvansiyonel) petrol üretimine yönelik 2011 yılında açılan Çalıktepe-2 kuyusunda, kaynak kaya özelliğine sahip Dadaş formasyonunda gerekli analizler yapılmıştır.

2014 yılında, Batı Çalıktepe-1 kuyusunda yapılan 40° API hafif petrol keşfi ile petrol üretimine başlanmış, 2016 yılında ise Güney Çalıktepe-1 kuyusu ile Güney Çalıktepe Sahası keşfedilmiştir. 

Çalık Petrol 2016 yılında Cudi, Pervari ve Botan Projeleri kapsamında sahip olduğu 7 ruhsatıyla, ABD mukimi High Power Petroleum LLC ile stratejik ortaklık kurmuş ve bu ortaklık kapsamında 2022 yılında 10 hattan oluşan 200 Km’lik 2 boyutlu sismik veri toplamıştır.

Batı Çalıktepe Sahası’nda 2 kuyu, Güney Çalıktepe Sahası’nda ise 8 kuyu ile üretim devam etmektedir. Mart 2020 itibari ile iki sahadan toplam üretim 1 milyon varile ulaşmıştır. 2021 yılında sırasıyla Çöltepe / Salat, Taşönü ve Çukurbaşı sahaları keşfedilmiştir. Güncel olarak 11 adet arama ve 6 adet işletme ruhsatında 17 kuyuda petrol üretimi devam etmektedir.

Çalık Petrol, Türkiye’de sahip olduğu ruhsatlar ve yurt dışında yeni girişimleriyle hidrokarbon üretimini artırmayı ve Türkiye’nin tükettiği hidrokarbon ihtiyacının bir kısmını karşılayarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedeflemektedir.