Çevre Politikamız

Çalık Petrol olarak temel çevre politikası ve vaatleri aşağıdaki gibidir:

 • Çevre hedeflerimiz doğrultusunda iklim değişikliğinin azaltılması, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre bilincinin arttırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalar yürütmek,
 • Faaliyetlerimiz sırasında yasal mevzuatları takip etmek ve sürekli iyileşme prensibine göre sistemimizi geliştirmek,
 • Çevre yönetim sisteminin etkinliği için hesap verilebilirliğini sağlanmak,
 • Çalık Petrol olarak yönetim sistemi için gerekli kaynakların varlığının güvence altına almak,
 • Çevre amaç ve hedeflerinin oluşturulması ve kuruluşun stratejik yönü ve bağlamı ile güvence altına alınmasını sağlamak,
 • Çevre yönetim sistemi şartlarının, Çalık Petrol iş prosesleri ile entegre olduğunu güvence altına almak ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmek,
 • Çalışanlarımızın çevre politikamız doğrultusunda faaliyet göstermesini sağlamak,
 • Doğal kaynaklara ve çevreye verilen etkinin en aza indirilmesini sağlamayı taahhüt etmek,
 • Çevreyi korumak ve kirletmemek için mevcut olan teknolojileri kullanma, 
 • Uluslararası petrol arama ve üretim hizmetleri standartlarına uymak…
 • Acil durum müdahale planının oluşturulması ve gerekli insan kaynağının ve diğer donanımların devamlı olarak hazır bulundurmak, revize etmek ve planlı/plansız olarak tatbikatlar yapmak, tüm personelin tatbikatlara fiilen katılmasını sağlamak.
 • Sürekli iyileştirme prensibine göre hareket etmeği taahhüt etmek.

ISO 14001-2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI’nı incelemek için tıklayınız.