Çevre Politikamız

Çalık Petrol olarak temel çevre politikası ve vaatleri aşağıdaki gibidir:

  • Uluslararası petrol arama ve üretim hizmetleri standartlarına uymak
  • Çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre bilincinin arttırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalar yürütmek,
  • Faaliyetlerimiz sırasında yasal mevzuatları takip etmek ve elde edilen kazanımlarla sistemimizi geliştirmek,
  • Çalışanlarımızın çevre politikamız doğrultusunda faaliyet göstermesini sağlamak,
  • Doğal kaynaklara ve çevreye verilen etkinin en aza indirilmesini sağlamak,
  • Çevreyi korumak ve kirletmemek için mevcut olan teknolojileri kullanmak,
  • Acil durum müdahale planına uyularak, gerekli insan kaynağını ve diğer donanımları hazır bulundurarak, yapılan planlı/plansız tatbikatlara personelin fiilen katılmasını sağlamak.

ISO 14001-2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI’nı incelemek için tıklayınız.