Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Hedeflerimiz doğrultusunda, yürürlükteki yasa ve mevzuatla uyumlu bir şekilde hizmet sunarken;

  • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin işletilmesi ve devamlılığı için ilgili rol ve sorumlulukları belirlemeyi,
  • Yönetim Sistemimiz özelinde hedefler belirlemeyi ve belirli dönemlerde uygunluklarını değerlendirmeyi,
  • Yönetim Sistemimiz kapsamında risk yönetimi yapmayı,
  • Yönetim Sistemimizin gereksinimlerini uygun olarak karşılamak amacıyla iş etki analizi yaparak, kesintisizlik hedeflerini ve iş sürekliliği stratejilerini belirlemeyi,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizin gereksinimlerini uygun olarak karşılamak amacıyla bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik unsurlarını korumayı,
  • Yönetim Sistemimizin gerekliliklerini karşılamak ve etkin bir şekilde işletmek üzere çalışanlarımızın yetkinliğini artıracak gerekli kaynakları ayırmayı ve eğitim programları planlamayı,
  • Yönetim Sistemimizin yürütülmesi için kullanılan süreç ve faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesi amacıyla düzenli gözden geçirmeler gerçekleştirmeyi,
  • Yönetim Sistemlerimize bütünsel yaklaşımımız gereği tüm personelimizin ve iş ortaklarımızın yönetim sistemlerimize katılımını ve uyumunu sağlamak için bilinçlendirici ve yönlendirici faaliyetler planlamayı,
  • Yönetim Sistemlerimiz gereği standartlara, yasal mevzuatlara ve sözleşme gereksinimlerine uyumu garanti altına almayı,
  • Yönetim Sistemlerimizi kurum kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olarak uygulamayı,
taahhüt ederiz.

BT-00-GEN-PRO-003 Rev. Nu. : 00