Gölbaşı & Batı Besni Projesi

Proje Tanıtımı

Gölbaşı (AR/ÇPA/M39-d2,d3) ve Batı Besni (M39-C) ruhsatlarına yönelik yapılan jeolojik, sismik ve kuyu veri değerlendirilme çalışması sonrasında, bölge tektonik unsurları ve yüzey jeolojisine yönelik saha çalışmaları yapılmıştır. Değerlendirmeler sonrasında, hem rezervuar kalınlığı hem de yayılım alanı bakımından olumlu Gölbaşı yapısı belirlenmiştir. Bölgenin Üst Kretase ve Miyosen tektonizmasından etkilenmesi ve Kretase allokton birimlerinin varlığı nedeniyle, yeraltı ve yüzey yapıları arasında paralellik bulunmamaktadır. Yeraltı yapılarını belirlemeye yönelik Manyetotellürik ve Gravite & Manyetik çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda Sarı yaprak prospekti belirlenmiş olup detay çalışmalar devam etmektedir. Önümüzdeki senelerde bir arama kuyusu ile Kretase yaşlı, karbonat rezervuar seviyeleri  test edilecektir.


Proje Hakkında

  • Projenin Adı: Gölbaşı Projesi
  • Bölge : Adıyaman-Gaziantep
  • ​Alan : Gölbaşı – Besni
  • Lisanslar : AR/ÇPA/M39-d2, d3 (306,37 km²), AR/ÇPA/M39-C (613 km2)
  • ​Lisans Veriliş Tarihi : ​13.10.2015 (M39-d2,d3), 21.04.2018 (M39-C)
  • Lisans Bitiş Tarihi : 13.10.2020 (M39-d2,d3), 21.04.2023 (M39-C)
  • Ortalama Rezervuar Derinliği : 2.200 m
  • Hisse: %100 Çalık Petrol

Comments are closed.