dicle-yeni2

Dicle Projesi

Proje Tanıtımı

Çalık Petrol Arama ve Üretim A.Ş.’ne ait Bismil İşletme Ruhsatlarının kuzeyinde 611 Km2’lik alana sahip, 2017 senesinde AR/ÇPA/M45-B arama ruhsatı tescil edilmiştir. Paleozoyik ve Mesozoyik yaşlı kaynak kaya, rezervuar ve örtü kayaların inceleneceği ruhsat alanında mevcut açılmış kuyu ve sismik veriler ile ilk değerlendirilmeler yapılmaya başlanmıştır. Ekim-2018 tarihinde ruhsatın hidrokarbon potansiyelini değerlendirmeye yönelik olabildiğince veri sağlamak amaçlı yapılan arazi çalışması sonucunda AR/ÇPA/M45-B arama ruhsatının 1/50.000’lik jeoloji haritası çizilmiş, ruhsat yüzeyinin Şelmo Formasyonu ve daha genç birimlerle örtülü olmasından dolayı hedef birimlerin yüzeylendiği kuzey ve güneydeki yüzleklerde gerekli araştırmalar yapılmıştır.


Proje Hakkında

  •  Projenin Adı: Dicle Projesi
  •  Bölge : Diyarbakır
  • ​ Alan : Dicle
  •  Lisanslar : AR/ÇPA/M45-B
  •  ​Lisans Veriliş Yılı : 2017
  •  Ortalama Rezervuar Derinliği : 3.000 m
  •  Hisse Oranı: %100 Çalık Petrol

Comments are closed.