Botan Projesi

Proje Tanıtımı

Çalık Petrol bünyesindeki 4909 ve 4910 hak sıralı arama ruhsatlarının intibakı sonucunda AR/ÇPA&HPE/M49-c3, M49-c4, M49-d3,d4, N49-B olarak yeniden isimlendirilen CUDİ Projesi ruhsatlarında, High Power Petroleum şirketi ile %50-%50 oranında ortaklık sözleşmesi bulunmaktadır.

Bölgenin hidrokarbon potansiyelini ortaya koymak adına, açılmış kuyu ve sismik verilerinin değerlendirmesi sonucunda, yapısal unsurları ortaya çıkarmaya yönelik jeolojik arazi çalışması ve uzaktan algılama çalışmalarına hız verilmiştir. Londra merkezli Badley ve Tectosat şirketleri ile yürütülen çalışmalar neticesinde Kretase ve Triyas yaşlı rezervuar birimlerin 3 boyutlu yapı-kontur haritaları, kapanım alanları ve rezerv hesapları yapılmıştır.

Yapılan çalışmaların olumlu sonuçları doğrultusunda, proje kapsamında potansiyel kaynaklı yöntemler ve sismik veri toplamanın da bulunduğu detay yeraltı verisi toplanması aşamasına geçilecektir


Proje Hakkında

  • Projenin Adı: Botan Projesi
  • Bölge : Siirt
  • Alan : Botan – Tillo – Pervari
  • Lisanslar : AR/ÇPA&HPE/M48-a1, a2, a3
  • ​Lisans Veriliş Tarihi : ​26.01.2019
  • Lisans Bitiş Tarihi : 26.01.2024
  • Ortalama Derinlik : 2.500 m
  • Hisse: %50 Çalık Petrol, %50 High Power Petroleum

Comments are closed.