bismil-yeni2

Bismil Projesi

Proje Tanıtımı

Diyarbakır-Mardin illeri arasında, yer alan Bismil Projesi kapsamında arama ve işletme ruhsatları bulunmaktadır. Arama çalışmalarının 2009 yılında başladığı proje alanında 2011 ve 2012 yıllarında yapılan 2B ve 3B sismik çalışmaların değerlendirilmesi sonucunda; Çalıktepe, Batı Çalıktepe ve Güney Çalıktepe sahalarının keşifleri gerçekleştirilerek işletme ruhsatı olarak tescil edilmiştir. (ARİ/ÇPA/M45-d1-1, M45-d2-1, M45-d3-1, M45-d4-1 ve M45-c1-1) Proje kapsamına 2018 yılında ilave edilen AR/ÇPA/M44-c1,c2 arama ruhsatı ile de İşletme ruhsatlarındaki bilgi birikimi batı alana doğru genişletilmiştir. Geç Ordoviziyen yaşlı Bedinan Formasyonu’na ait üst kumların rezervuar kaya ve Erken Siluriyen yaşlı Dadaş Formasyonu’nun taban seviyelerinin ise kaynak kaya olduğu proje alanında yeni tescil edilen arama ruhsatımızda arazi ve haritalama çalışmaları devam etmektedir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Arama ve İşletme ruhsatlarımızda 2 yeni prospektif alan belirlenmiştir.


Proje Hakkında

  •  Projenin Adı: Bismil Projesi
  •  Bölge : Diyarbakır
  • ​ Alan : Çınar – Bismil
  •  Lisanslar : AR/ÇPA/M44-c1,c2 ve İşletme Ruhsatları
  •  ​Lisans Veriliş Yılı : 2009 – 2018
  •  Ortalama Rezervuar Derinliği : 3.000 m
  •  Hisse Oranı: %100 Çalık Petrol

 

 

Comments are closed.